Các doanh nghiệp du lịch cần nâng cao nghiệp vụ marketing

Học viên có được những kiến thức cơ bản về marketing của vừa và nhỏ; nhận biết được những hoạt động marketing, xây dựng kế hoạch, đồng thời thực hành xây dựng khung cho doanh nghiệp.

Trong 2 ngày 1 và 2.8, 30 doanh nhân và nhân viên phụ trách marketing của các đã tham gia khóa tập huấn “ cho doanh nghiệp du lịch” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Dự án EU tổ chức tại Phố Hội Riverside Resort – Hội An.

Phố Hội Riverside Resort

Thông qua các chuyên đề về , nhận dạng doanh nghiệp, phân tích SWOT – mô hình phân tích kinh doanh và định hướng …, khóa tập huấn cung cấp tổng quan tình hình phát triển du lịch Việt Nam. Học viên có được những kiến thức cơ bản về marketing của doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ; nhận biết được những hoạt động marketing, xây dựng kế hoạch, đồng thời thực hành xây dựng khung kế hoạch . Đây là lần thứ hai khóa tập huấn “Nghiệp vụ du lịch” được tổ chức tại Quảng Nam.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *