Ghé thăm Kim Bồng Châu tìm hiểu làng mộc nổi tiếng

Chỉ cách đô thị cổ Hội An khoảng 1 km đường sông, ở vào vị trí hết sức thuận lợi, vừa không cách xa trung tâm đô thị, vừa dễ dàng trong việc giao thông, vận chuyển vật liệu bằng đường sông để phát triển ngành nghề.

Tên cũ của làng là (nay là xã Cẩm Kim – Hội An) được hình thành từ thế kỷ XVII, là truyền thống nổi tiếng ở Hội An, ở Quảng Nam và cả xứ Đàng Trong.

lang-moc-kim-bong

Các hiệp lành nghề, nổi tiếng đã tham gia vào việc xây dựng các công trình kiến trúc, làm đồ mộc dân dụng và đóng thuyền, trong đó có các loại thuyền buôn đường xa, trọng tải lớn (ghe bầu). Đặc biệt, họ đã góp phần quan trọng làm nên quần thể kiến trúc Đô thị Hội An và nhiều công trình tuyệt mỹ ở kinh thành Huế. Nhiều thợ giỏi của Kim Bồng đã được triều đình Huế ban tước Bát phẩm, Cửu phẩm, Đội trưởng Mộc Tượng…

Làng mộc Kim Bồng luôn nổi tiếng về sự tài hoa của những người thợ, sự tinh xảo và điêu luyện về kỹ thuật do biết kế thừa truyền thống nghề mộc dân dụng, và tiếp thu tinh hoa văn hoá của các thành phần dân cư khác cùng sống tại Hội An như: Trung Hoa, Nhật Bản, Châu Âu…. Nét vàng son và tay nghề điêu luyện của thợ mộc Kim Bồng vẫn đang kiêu hãnh phô mình trong các công trình xây dựng, các tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật, các đồ án trang trí, chạm trổ và khảm xà cừ ở khắp nơi trong Hội An.

Chỉ cách đô thị cổ Hội An khoảng 1 km đường sông, làng mộc Kim Bồng ở vào vị trí hết sức thuận lợi, vừa không cách xa trung tâm đô thị, vừa dễ dàng trong việc giao thông, vận chuyển vật liệu bằng đường sông để phát triển ngành nghề. Qua nghề mộc Kim Bồng, ta có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm kinh tế và quan hệ giao lưu văn hoá, giao lưu công nghệ giữa các thành phần cư dân sống tại Hội An qua các thời kỳ lịch sử, quá trình kế thừa truyền thống và tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa bên ngoài để không ngừng phát triển.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *