doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Các doanh nghiệp du lịch cần nâng cao nghiệp vụ marketing

Phố Hội Riverside Resort Học viên có được những kiến thức cơ bản về marketing của doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ; nhận biết được những hoạt động marketing, xây dựng kế hoạch, đồng thời thực hành xây dựng khung kế hoạch marketing cho doanh nghiệp. Trong 2 ngày 1 và 2.8, 30 doanh nhân và nhân viên more »