thủ lĩnh Nguyễn Duy Hiệu

Hòn Kẽm Đá Dừng – Phong cảnh thủy sơn hữu tình

hon-kem-da-dung-2 Hòn Kẽm Đá Dừng còn gắn liền với những giai thoại về cuộc khởi nghĩa nổi tiếng của thủ lĩnh Nguyễn Duy Hiệu (1847 – 1887) trong Phong trào Cần vương chống ách đô hộ của thực dân Pháp. Người Quảng Nam ắt hẳn không xa lạ gì với 4 câu ca dao gắn liền more »