Trái trụ lông

Khám phá làng hoa trái Đại Bường Quảng Nam nổi tiếng

lang-hoa-trai-dai-buong-2 Làng hoa trái Đại Bường ai đến đây cũng phải sững sờ trước những loại cây ăn quả từ nơi khác đều có ở Đại Bường. Làng hoa trái Đại Bường là một làng nghề truyền thống nổi tiếng cung cấp trái cây chủ yếu của Hội An Quảng Nam và Đà Nẵng. Với nhiều more »